DIMK SYSTEMEN

THERMISCHE BUITENGEVELISOLATIE
MET STEENSTRIPS OF DECORATIEVE CREPI AFWERKING
nieuws - oprichting BRIXX INDUSTRIES in Azië
DIMK STEENSTRIP SYSTEEM

Een thermisch buitengevelisolatiesysteem
met een decoratieve crepi afwerking.

Nu Etics systemen stilaan een hoogtepunt bereiken in hun evolutie, beperken de technieken zich niet langer tot het uitvoeren van pleistertechnieken, ook gekend als crepi , maar worden er ook alternatieve technieken ontwikkeld.
Zo plaatst men reeds meer dan tien jaar ook baksteen en andere steenstrips op isolatie. Deze afwerkingsmethode is uitgegroeid tot onze specialisatie.

LEES MEER
MAAK KENNIS MET

ONZE SYSTEMEN

MAAK KENNIS MET

ONZE DIENSTEN

ONTDEK ONZE LAATSTE

REALISATIES